polski english dutch

Podczas pobytu w naszej chacie, zachęcamy Państwa do aktywnego spędzania czasu.

Wolne chwile proponujemy spędzić obcując z naturą. Oto tylko parę z dostępnych w okolicach atrakcji turystycznych. Dogodne położenie domku daje możliwość rozpoczęcia pieszych lub rowerowych wędrówek od razu zza jego progu.

Białowieski Park Narodowy

atr1

Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. To las, który powstał bez udziału człowieka, i w którym od tysięcy lat trwają naturalne procesy ekologiczne. Jednocześnie, jest to jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Większość naturalnych lasów europejskich wykarczowano w ciągu ostatnich kilkuset lat. Ich miejsce zajęły pola uprawne, łąki, pastwiska, wsie i miasta. Resztki bogatych, wielogatunkowych lasów przekształcono w ubogie lasy gospodarcze, będące głównie źródłem surowca drzewnego. Drzewostany naturalne stanowią dziś niewielki odsetek wszystkich lasów europejskich. Puszcza Białowieska jest unikalna, gdyż to właśnie tu od tysięcy lat trwają naturalne procesy przyrodnicze, bez ingerencji człowieka. W efekcie, las ten charakteryzuje niezwykłe bogactwo fauny i flory. Żubr – największy ssak Europy zdołał przetrwać w naszej części Europy dzięki istnieniu Puszczy. Obecnie w polskiej części żyje ok. 350 żubrów, pozostających pod opieką Białowieskiego Parku Narodowego. Ponadto występuję tu 57 innych gatunków ssaków i 250 gatunków ptaków, w tym wszystkie gatunki europejskich dzięciołów.

więcej informacji: www.bpn.com.pl

Muzeum Przyrodniczo-Leśne

atr2

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego jest jednym z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w Polsce. W dwóch salach wystawowych o łącznej powierzchni 1500 mkw. prezentuje przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na jej terenie.

Na parterze prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla puszczy zbiorowiska leśne. Największa z dioram poświęcona jest żubrowi - największemu ssakowi Europy. Ponadto prezentowane jest życie podziemne w lesie oraz sezonowość przyrody puszczańskiej.

Piętro poświęcone jest puszczańskiej faunie, historii oraz działalności człowieka. Możemy zobaczyć tu świat bezkręgowców, ssaki roślinożerne i drapieżne oraz ptaki. Prezentowany jest również świat zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym (rzeka), fazy rozkładu drewna i bogactwo grzybów. W części historycznej przedstawione zostały sianożęcia, bartnictwo, przetwórstwo drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz wąskotorowe kolejki leśne.

więcej informacji: www.bpn.pl/muzeum/

Ścieżka Przyrodnicza "Żebra Żubra"

atr3

Ścieżka liczy około 4 km długości. Jest to jedno pasmo drewnianych kładek i grobli, wijących się przez podmokły teren puszczy oraz dawne łąki w dolinie rzeki Narewki. Nazwa pochodzi od ułożonych miejscami w dość szerokich odstępach desek lub pni (przypominających żebra). Szlak prowadzi głównie przez podmokłe lasy olszowe i olszowo-jesionowe, ale prezentuje bioróżnorodność typów siedliskowych lasów Puszczy Białowieskiej. Wzdłuż trasy postawiono liczne tablice informacyjne, dotyczące roślin spotykanych na szlaku. W okresie wiosennym (marzec-kwiecień), w okolicach wejścia na ścieżkę, można dostrzec bardzo dużą ilość żab budzących się z letargu zimowego, które starają się przedostać do zbiornika wodnego Narewki. Jest to szlak, który bardzo podoba się dzieciom, mogą tam pokonywać przeszkody, przechodzić przez powalone pnie i radzić sobie na nierównej ścieżce. Trasa kończy się przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów, gdzie czekają na turystów kolejne atrakcje.

więcej informacji: www.wikipedia.org

Cerkiew pw. św. Mikołaja

atr2

Murowana cerkiew prawosławna z końca XIX wieku, która znajduje się w centrum Białowieży. Zbudowana z czerwonej cegły na planie krzyża greckiego z dwiema wieżami, posiada przepiękne polichromie stanowiące ilustrację Nowego Testamentu oraz jedyny w tej części Europy ceramiczny ikonostas. Wykonano go z chińskiej porcelany i ozdobiono japońską majoliką. Obok cerkwi znajduje się drewniana plebania z tego samego okresu.

więcej informacji: www.bialowieza.cerkiew.pl

Park Pałacowy

atr3

Jest to park w typie ogrodu angielskiego. Założony został pod koniec XIX w. wg projektu Walerego Kronenberga przy pałacu rosyjskich carów, przyjeżdżających tu na polowania. Dla osiągnięcia szybszego efektu posadzono w parku od razu starsze drzewa. Na dnie doliny rzeki Narewki płynącej u podnóży parkowego wzgórza wykopano stawy, które urozmaicają krajobraz Parku. W parku pozostały nieliczne budowle i ruiny z czasów pałacu carskiego. Dziś, w miejscu, gdzie stał pałac, znajduje się muzeum przyrodniczo –leśne.

więcej informacji: www.bpn.com.pl

Restauracja Carska

atr2

Restauracja Carska w Białowieży mieści się w zabytkowym budynku dworca kolejowego Białowieża Towarowa, zbudowanego w 1903 roku dla cara Mikołaja II. Białowieża Towarowa pełniła wówczas rolę służebną i pomocniczą w stosunku do Pałacowej. Tutaj trafiały wszystkie składy pociągów tak towarowych jak i osobowych. Tor kolejowy spod pałacu carskiego prowadził do stacyjki Białowieża Towarowa, tam zamieniano lokomotywę z przodu na tył i pociąg ruszał w kierunku Hajnówki. Przed II wojną światową w Białowieży było jedenaście rozjazdów. Na jednym z torów stało zawsze po kilkanaście salonek z turystami. Na wczasy przyjeżdżali tutaj urzędnicy kolejowi z Warszawy, wojskowi, ludzie z pierwszych stron gazet, bywał m.in. Prezydent RP, Ignacy Mościcki. Białowieża Towarowa przez długie lata po wojnie spełniała rolę małej stacyjki jak za czasów cara i przyjmowała w ten sam sposób pociągi z i do Białowieży. Było to miejsce, gdzie, jak w starym filmie, zatrzymał się czas, gdzie kojąca cisza rozleniwiała, dziko rosnące wokół trawy pachniały w słońcu, a w sali głównej trwał ten sam co za cara ogromny piec kaflowy. Dopiero, gdy po 100 latach zlikwidowano połączenia kolejowe z Białowieżą, budynek przekształcono w restaurację. Charakter i wystrój wnętrz, na który składają się oryginalne meble z tamtego okresu nawiązują do czasów carskich. Dziś ten unikatowy obiekt architektury drewnianej przyciąga zarówno turystów jak i smakoszy kuchni polsko-rosyjskiej. W restauracji znajdują się cztery sale: "Myśliwska", "Carska", "Dla zakochanych" oraz reprezentacyjna sala "Główna". A jednak stacyjki żal…

więcej informacji: www.restauracjacarska.pl

Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich

atr3

Jest to jedna z najstarszych ścieżek przyrodniczo-historycznych w kraju. Ścieżka ta prowadzi wśród kilkudziesięciu dębów w wieku od 150 do 500 lat w uroczysku Stara Białowieża. Starym dębom nadano imiona władców Polski oraz Litwy. Wędrując tym szlakiem poznaje się historię Puszczy Białowieskiej, Litwy i Polski od XII do XVIII wieku.

Noc Kupały

atr2

Słowiańskie święto ognia i wody, słońca i księżyca, urodzaju i płodności, radości i miłości. Największa i najbardziej rozpoznawana impreza cykliczna w regionie. Odbywa się co roku w pierwszą sobotę lipca. Jest ona odpowiednikiem obchodzonej w czerwcu Nocy Świętojańskiej. Puszczanie nocą wianków na wodzie oraz całonocne występy zespołów są główną atrakcją tych spotkań.

więcej informacji: www.bialowieza.gmina.pl

Miejsce Mocy

atr2

Uroczysko nazwane „Miejscem Mocy” wyróżnia się niezwykłymi formami drzew i krzewów oraz nietypowym kamiennym kręgiem. Według miejscowych podań w tym miejscu łatwiej jest podjąć decyzję o rezygnacji z nałogów, a także odczuć oddziaływanie pozytywnej energii. Wg niektórych badaczy są przesłanki, by uznać ten obszar za kultowe miejsce prasłowian, bądź kultur przedsłowiańskich. Jedna z puszczańskich legend mówi o miejscu tajemnym, w którym zbierali się wtajemniczeni, by wykorzystując moc własną i kamieni specjalnie ułożonych w krąg odganiać złe moce i wszelkich wrogów. Przy ścieżce - kładce rośnie wiele drzew o ciekawym kształcie.

więcej informacji: www.bialowieza.gmina.pl

Rezerwat Pokazowy Żubrów

atr2

Rezerwat pokazowy żubrów – zwierzyniec utworzony przed II wojną światową w 1929 r., który był pierwszym krokiem ku restytucji ginącego żubra. W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym) i wilki. Naprzeciwko wejścia do rezerwatu znajdują się kramiki z pamiątkami. Można tu kupić wyroby artystów z regionu, użyteczne przedmioty, czy też wiele rodzajów miodów z pobliskich pasiek, które, jak zapewniają sprzedawcy, są naturalnym lekarstwem na praktycznie wszystkie dolegliwości. Rezerwat pokazowy zwiedza się spacerując wyznaczoną ścieżką, po obu stronach której rozmieszczone są wybiegi dla poszczególnych gatunków zwierząt. Na tablicach informacyjnych można przeczytać dokładne informacje o danym gatunku oraz miejscu jego występowania. Przy rezerwacie rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza Żebra Żubra.

więcej informacji: www.bpn.com.pl